Zorgaanbod van onze praktijk – Huisartsenpraktijk Beatrixplantsoen – LOPIK
Beatrixplantsoen 1a 3411 DA LOPIK
Header afbeelding

Zorgaanbod van onze praktijk

Direct online regelen(patiëntportaal):

Controleer of u naar de dokter moet

Vind informatie over uw klachten

Maak online een afspraak

Stel een korte vraag (e-consult)

Vraag een herhaalrecept aan

 

Doktersassistente:

Doktersassistente is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen en klachten, zij is daarvoor opgeleid en werkt volgens NHG-standaarden . Zij kan de meeste vragen en klachten zelf afhandelen.

Bij het maken van een afspraak bij huisarts kunt u volgende vragen verwachten:

– Wat is de aard van uw klacht (of waar heeft u last van)?
– Hoe lang bestaat uw klacht (uren, dagen, weken, maanden of jaren)?
– Heeft u zelf al iets geprobeerd?
– Wat is uw hulpvraag( wat verwacht u van de dokter)?
– Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor gesprek met huisarts?

Op deze manier kan de benodigde tijd voor u beter worden ingeschat.

Assistentenspreekuur

U kunt een afspraak maken op het assistentenspreekuur voor de volgende handelingen:

– wratten aanstippen (oneven weken)

– oren uitspuiten

– injecteren

– het verwijderen van hechtingen / krammen

– uitstrijkjes (Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)

– wondverzorging

– bloeddruk meten

– enkel-arm-index

 

Praktijkondersteuner GGZ( geestelijke gezondheid)

De Praktijkondersteuner GGZ geeft u psychologische begeleiding bij problemen en klachten zoals:

–Stress

–Angst

–Depressie

–Rouw & Verwerking

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Als u niet zeker weet of u met uw klachten bij de POH-GGZ terecht kunt, kunt u dit navragen bij de huisarts.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens een kennismakingsgesprek zal de POH-GGZ u vragen stellen over uw situatie en uw klachten. Vervolgens wordt er in het tweede gesprek samen met u bekeken wat u kan helpen. Dat kunnen vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn.

Ook kan u worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, buurtteam, maatschappelijk werk, of een GGZ-instelling. De POH-GGZ is op de hoogte van de beste hulp op het gebied van verschillende klachten. Samen met u wordt gekeken wat u nodig heeft.

 

Praktijkondersteuner somatiek

Gespecialiseerde praktijkondersteuner, onder supervisie van de huisarts, die patiënten behandelt controleert met diabetes mellitus, hypertensie, astma en COPD.

 

Diagnostiek :

– Electrocardiografie (ECG/hartfilm)

– Spirometrie (longfunctieonderzoek)

– CRP (sneltest bloed ter uitsluiting bacteriële infectie)

– Glucose(suiker)meting

– Echografie buik (organen): lever, nieren, galblaas, milt, aorta, pancreas  en urineblaas

– Tympanometrie (middenoor-drukmeting)

– Dopleronderzoek van bloedvaten van voet

– Slaaponderzoek

Kleine chirurgie en andere behandelingen:

– Verwijderen van plekjes en/of bultjes op of in de huid

– Behandelen van een ingegroeide teennagel

– Verwijderen likdoorn

– Verwijderen van moedervlekken

– Plaatsen en verwijderen van spiraal

 

Diëtiste

Ans Jansen Venneboer, diëtistenpraktijk Voeding Vitaal

telefoon: 06 – 200087145

email: ans@voeding-vitaal.nl

SALTRO bloedafname

Voor bloedafname kunt u uitsluiten met een afspraak terecht: (www.saltro.nl/afspraak-maken) of telefonisch: 030 – 2361186.

Locatie voor bloedafname in Lopik: dorpshuis de Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, 3411 DJ Lopik

                                                           Pluspraktijk

Onze huisartsenpraktijk is sinds 2013 pluspraktijk. Hiervoor moet de praktijk aan de volgende eisen voldoen:

– zonder onderbreking iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur geopend, telefonisch bereikbaar     voor het maken van afspraken en stellen van een medische vraag
– deelname aan onderzoek ‘Door de Cliënt Bekeken Huisartsenpraktijk’
– de praktijk beschikt over een praktijkwebsite en (digitale) folder voor patiënten
– uw verwijsbrief, laboratoriumaanvraag of herhaalrecept kan digitaal worden verzonden
– de praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers
– de praktijk doet mee aan praktijkaccreditering (toetsing van de organisatie)
– de praktijk beschikt over een telefoonsysteem met een keuzemenu (spoedlijn / receptenlijn /       contact met assistente /collegiale overleglijn)
– de wachtkamer is voorzien van een wachtkamerbeeldscherm waarop praktijkinformatie               vermeld staat
– de praktijk biedt de patiënt de mogelijkheid Patientenportaal: herhaalmedicatie-aanvraag,         medische vragen, online dossier raadplegen.
– de huisarts begeleidt (huis)artsen in opleiding